FOP

Föreningen för Oförstörande Provning

FOP Föreningens uppgifter består av förmedla kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige

 • Årsmöte 2024, 15 Maj, kl 16-17

  Den 15 maj hålls FOP årsmöte med start kl 16. I år hålls det endast digitalt. Inbjudan Kommer via mail till medlemmar, Om man inte fått en kallelse, kontakta merilin.strand@ndttraining.se


 • Vårkonferens 11-12 april 2024, dags och anmäla sig.

  Vi går tillbaka till gamla traditioner med en fysisk vårkonferens. Den här gången den 11-12 april. Konferensen kommer att gå av stapeln på Happy Tammsvik. Ta kontakt med Joakim Lindahl (joakim.lindahl@kiwa.com) om du har möjlighet att ge en presentation ställa ut eller har anda frågor. Torsdag 11 April 09:00 Registrering och kaffe09:30 Konferensen inleds av…


 • Webinar den 23 November

  Vi arrangerar ett webinar den 23 november, kl 14-16. Temat blir digitalisering inom oförstörande provning. Ta kontakt med Peter Alzen (peter.alzen@sqc.se) om du har möjlighet att ge en presentation. Boka webinaret i din kalender. Mer information och anmälan kommer.


 • Årsmöte 2023, 25 Maj, kl 16-17

  På eftermiddagen den 25 maj efter webinaret hålls FOP årsmöte med start kl 16. Även det hålls digitalt. Anmäl dig här till årsmötet. Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till webinaret med en teamslänk för att ansluta. Årsmötet leds av Karl Ericsson, ordförande i FOP.


 • Webinar den 25 maj, kl 14-16

  Före årsmötet den 25 maj arrangerar FOP ett webinar mellan kl 14-16. På programmet står tre intressanta presentationer: •       Eddy Current Array (ECA) för ytinspektioner. Larbi Hallal, EddyFi. •       Automatiserad inspektion av betongkonstruktioner – AI och drönare. Milan Poznic, Kiwa. •       ISO 9712 – Vad innebär den nya utgåvan i praktiken? Tomas Lundström, CSM NDT…


 • Jobba som specialist på Forsmark

  Forsmarks underhållsavdelning söker en specialist som ska jobba med program för återkommandekontroll och föreskriftsfrågor. Du kommer att jobba i en grupp där OFP är en viktig del av verksamheten. Är du intresserad att veta mer, gå in på länken läs eller hör av dig till kontaktpersonerna som finns i annonsen


 • NDT Training Center söker Certifieringsansvarig oförstörande provning

  Nu söker vi dig som är eller har varit nivå-3 certifierad inom oförstörande provning. Önskvärt om du dessutom har en ingenjörsutbildning inom maskinteknikområdet eller motsvarande. NDT Training Center AB certifierar personal inom oförstörande provning (OFP) och fordonsbesiktning (FBT). Inom området oförstörande provning har företaget varit aktivt i snart 50 år och är ackrediterade av myndigheten…


 • Presentation av styrelsen (Del 8)

  Nu är det dags för nästa representant i styrelsen att presentera sig.MvhStyrelsen FOP Jonny Lindblom År som medlem i FOP styrelse:Medlem i styrelsen sedan 2018 Roll/ansvar i styrelsen:Ledamot och sekreterare År inom OFP:14 år inom utbildning OFP samt 30 år med sporadiska tillämpningar i samband med produktutveckling. Nuvarande befattning och företag:VD på NDT Training Center…


 • FOP konferens 7-8 November 2022

  Temat på årets konferens är att få en mer inkluderande FOP där vi bygger från grunden med förnyelse och försöker få in fler Nivå 2or på konferensen. Vi kommer att få en mängd spännande applikationsinriktade föredrag och vi kommer att få tid för diskussioner med bas i de olika OFP-metoderna Platsen för konferensen är NOVAPARK,…


 • Webinar den 7 april, kl 14-16

  Vårens planerade konferens flyttas till hösten Samhällets restriktioner vad gäller covidpandemin har i stort sett släppts men många företag har fortfarande kvar reserestriktioner. Det gör att styrelsen har tagit beslut på att flytta vårens planerade konferens till i höst. Då är situationen förhoppningsvis mer stabil och vi kan resa fritt i tjänsten. Nytt datum är…


 • Årsmöte 2022, 7 april, kl 19

  På kvällen efter webinaret hålls FOP årsmöte med start kl 19. Även det hålls digitalt. Mötets öppnande  Mötets utlysande Fastställande av dagordning Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän tillika rösträknare Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av årsavgift Fastställande av budget för 2022 Val av ledamöter till…


 • Vårens planerade konferens flyttas till hösten

  Samhällets restriktioner vad gäller covidpandemin har i stort sett släppts men många företag har fortfarande kvar reserestriktioner. Det gör att styrelsen har tagit beslut på att flytta vårens planerade konferens till i höst. Då är situationen förhoppningsvis mer stabil och vi kan resa fritt i tjänsten. Nytt datum är 7-8 november. Vi kommer att hålla…


 • Vill du jobba med OFP på Forsmark

  Är du strukturerad, tar initiativ och vill arbeta i en viktig kontrollfunktion?Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning? Vi söker nu en Ingenjör till gruppen Återkommande kontroll (NMQR) på Underhållsavdelningen på Forsmarks Kraftgrupp. Gruppen Återkommande kontroll ansvarar för all myndighetsstyrd oförstörande provning (OFP). Om jobbet Gruppens arbete sträcker sig från tolkning av…


 • Presentation av styrelsen (Del 7)

  Nu är det dags för nästa representant i styrelsen att presentera sig.MvhStyrelsen FOP Karl Ericsson År som medlem i FOP styrelse:Nybliven medlem i styrelsen under 2021 Roll/ansvar i styrelsen:Ordinarie ledamot med ansvar för konferens och FOP 2.0 År inom OFP:10 år Nuvarande befattning och företag:VD på Svenska Elektrod AB som är leverantör med komplett sortiment…


 • Forskningsgrupp inom OFP

  En forskningsgrupp inom oförstörande provning har nu etablerats på Högskolan Väst (HV). Detta har möjliggjorts genom att den tidigare verksamheten på Chalmers inom tillämpad matematisk modellering och återkommande provning som Prof. Håkan Wirdelius byggt upp under närmare 20 år, flyttat sin verksamhet till HV.  Denna verksamhet kommer komplettera den befintliga OFP forskning som profilerat sig…


 • Presentation av styrelsen (Del 6)

  Nu är det dags för nästa representant i styrelsen att presentera sig.MvhStyrelsen FOP Sofia Dafgård Larsson År som medlem i FOP styrelse:Medlem i styrelsen sedan 2019 Roll/ansvar i styrelsen:Suppleant År inom OFP:13 år Nuvarande befattning och företag:Arbetsledare/NDT Nivå 3 på Baettr Guldsmedshyttan AB Det bästa med att vara medlem i FOP:Möjligheten att skapa ett kontaktnät…


 • ECNDT 2022 flyttad

  We would like to inform you that, due to the recent moves in calendar of related conferences, the 13th European conference on Non-Destructive Testing (ECNDT 2022) has been postponed to 2023.The conference will take place at the Lisbon Congress Centre, Lisbon, Portugal, 3 – 7th July 2023. We invite you to visit the ECNDT 2023…


 • Presentation av styrelsen (Del 5)

  Nu är det dags för nästa representant i styrelsen att presentera sig.MvhStyrelsen FOP Jens Nyberg År som medlem i FOP styrelse:Medlem i styrelsen sedan 2019 Roll/ansvar i styrelsen:Kassör År inom OFP:19 år Nuvarande befattning och företag:Teknikansvarig OFP DEKRA Industrial AB Det bästa med att vara medlem i FOP:Möjligheten att träffa och dela erfarenheter med olika…


 • En ingenjörsutbildning som räddar liv – Distansutbildning inom Oförstörande Provning”.

  Vill du arbeta i säkerhetens tjänst? Medverka i laget som upptäcker kvalitetsbrister innan personskador, miljö- eller kvalitetsproblem riskerar att inträffa. Studierna varvas mellan teoretiska och praktiska ämnen. Lärarna kommer från företag som är aktiva i branschen. Under 86 veckor studerar du olika metoder för provning och kontroll samt tekniska ämnen som till exempel materialteknik och…


 • Uppdatering från arbetsgrupper NDE 4.0

  Den senaste tiden har det 2:a mötet för ICNDT SIG NDE 4.0 och det 3:e mötet för EFNDT WG 10 for NDE 4.0 hållits digitalt. Arbetet inom ICNDT SIG NDE 4.0 är för tillfället fokuserat på att forma undergrupper som kommer att arbeta med olika frågor inom ämnet. Ledare för undergrupperna blev utsedda och har…


 • Kommitté för FOP Konferenser

  FOP har startat en kommitté som skall arbeta för konferenser och Temadagar med syfte att säkerställande att en konferens (ca 2 dagar) hålls årligen på våren för att medlemmarna ska få till sig ny teknik, nya produkter samt träffas för erfarenhetsutbyte. Man arbetar även för att Varannat år planeras en temadag (ca 1 dag) där…


 • Provning av betongkonstruktioner

  Är du intresserad av hur man kan utföra effektiv inspektion av betongkonstruktioner på broar och tunnlar, kolla in länken. https://kmk-instrument.se/seminarier-och-workshops/webbinarium-broinspektion-med-hjalp-av-avancerad-teknik-vad-kan-man-gora-hur-gar-det-till


 • Temakonferens Industry 4.0

  Vi har fått mycket positiv feedback på temakonferensen som ägde rum 22 april vilket är jätteroligt. Det var bra presentationer och i stort sett hade vi tekniken med oss. Nu finns föredragen att ladda ned här De som behöver ett intyg om deltagande kan ta kontakt med Anette Schweitz (anette.schweitz@ndttraining.se) på vårt kansli så fixar…


 • Årsmöte 2021

  Hej Alla medlemmar, Den 22 April kl. 19:00 – 21:00 ämnar FOP årsmöte äga rum. Då vi på grund av fortsatt rådande omständigheter i världen så valde styrelsen att utföra en digitala konferens 2021 vilket innebär att årsmötet behöver ske digitalt. Anmälning till årsmöte sker via http://www.ndtsweden.com/kalendarium/ Efter anmälan är utförd så erhåller ni en…


 • Ny utgåva av SS-EN ISO 9712

  Den nu gällande standarden för kvalificering och examinering av OFP-personal, SS-EN ISO 9712:2012, kommer inom kort att ersättas av en reviderad utgåva. Den nya revisionen, SS-EN ISO 9712:2021, förväntas bli publicerad i mitten av november 2021. Målsättningen är då att den utkommer som svensk översättning direkt. En noterbar skillnad i den nya utgåvan är att…


 • FOP:s temakonferens om Industry 4.0

  Hur kommer den fjärde industriella revolutionen att påverka provningsbranschen? Hör mer om detta genom att delta på FOP:s temakonferens den 22 april. Konferensen sker digitalt. För program och anmälan, se Kalendarium (http://www.ndtsweden.com/kalendarium/) /FOP styrelse


 • Ny FOP Kommiteé

  FOP Addititiv Tillverkning (AM) Under 2020 har en ny FOP kommiteé startas i ledning av Erik Lindgren, scientific researcher, vid Högskolan Väst. Tack Erik! Syfte med FOP Additiv Tillverkning är att verka för oförstörande provning som en möjliggörare av en industrialisering av modern meatall-AM i Sverige. Möten hålls 3-4 gånger per år via distans(digitalt möte)…


 • ”Framtidens Vikingar”

  “FOPs Temadag under våren handlar om Industri 4.0 och en intressant artikel inom ämnet publicerades av Vattenfall under hösten. Artikeln beskriver provningarna av reaktortryckkärlet(RPV) vid årets revision som utfördes med olika robottekniker. Att utföra provningar i ett kärnkraftverk kan vara en tuff uppgift. Att utföra provningar på ett reaktortryckkärl är ännu mer utmanande. Att utföra…


 • Internationell konferens om NDE 4.0

  Den tyska motsvarigheten till FOP – DGZfP – arrangerar en internationell konferens om NDE 4.0. Konferensen är digital och äger rum 14-15 och 20-21 april. Mer information finns på https://2021.nde40.com/. LinkedIn grupp och YouTube kanal för NDE 4.0 För den som är intresserad av NDE 4.0 rekommenderas att bli medlem i LinkedIn gruppen https://www.linkedin.com/groups/12429385/ och att prenumerera på YouTube…


 • Brexit påverkan på OFP certifiering?

  Brexit påverkan på certifiering? I och med att Storbritannien lämnar eu så dyker det upp frågeställningar avseende certifieringar utfärdade av BINDT och deras giltighet vid arbete utanför Storbritanien (Exempelvis Sverige), titta in på  https://www.bindt.org/News/PCN-and-the-UK-EU-Trade-Agreement/ för mer info om hur det påverkar och OM det påverkar din verksamhet /Styrelsen FOP


 • Temadag Industry 4.0 och Årsmöte

  På grund av coronan kommer årets temadag och årsmöte att ske digitalt. Agenda och möjlighet till att anmäla sig kommer i februari men reservera redan nu torsdag 22 april och kl 13-16 för temadagen och kl 16.30-17.30 för årsmöte. Temat på årets temadag blir Industry 4.0. Den som önskar att presentera något under det temat…


 • Presentation av styrelsen (Del 4)

  Nu är det dags för nästa representant i styrelsen att presentera sig. MvhStyrelsen FOP Mats Bergman År som medlem i FOP styrelse: Jag blev medlem i styrelsen 2017 inför ECNDT konferensen i Göteborg Roll/ansvar i styrelsen: Först som kassör och nu som suppleant År inom OFP: Jag började att arbeta med OFP i mitten på…


 • Westinghouse Electric Sweden söker en ingenjör / specialist

  Westinghouse Electric Sweden söker en ingenjör / specialist med inriktning mot oförstörande provning (OFP)-metoder/processer till enheten för Svets och Provning inom avdelningen för Kvalitet och Process på Bränslefabriken i Västerås. Sista ansökningsdag 17 januari 2021. Rekryteringen sköts via Norén & Lindholm. Ytterligare information om tjänsten och hur du ansöker hittar du här: Välkommen med din…


 • Presentation av styrelsen (Del 3)

  Nu är det dags för nästa representant i styrelsen att presentera sig. MvhStyrelsen FOP Pär Blombergsson År som medlem i FOP styrelse:Var adjungerande ledamot från 2018, sedan valdes jag in som ordinarie ledamot i Styrelsen vid årsmötet i samband med FOP konferens på Steam Hotell, Västerås 2019. Roll/ansvar i styrelsen: Ordinarie ledamot sedan årsmötet 2019…


 • Presentation av styrelsen (Del 2)

  Nu är det dags för vår ordförande att presentera sig sedan kommer vi att fortsätta att presentera en efter en av styrelsen. MvhStyrelsen FOP Johan Muhrén År som medlem i FOP styrelse: Jag valdes in i Styrelsen vid årsmötet i samband med FOP konferens på Steam Hotell, Västerås 2019. 1,5 år har gått sedan dess…


 • Doktorandtjänst – robotiserad ultraljudsprovning

  Inom flyg- och rymdindustrin ställs allt högre krav på kostnadseffektiva, pålitliga och säkra flygmotorer tillsammans med ökade krav på minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Dessa krav har stimulerat en utveckling av nya avancerade tillverkningsmetoder och lättviktsteknik baserat på fabrikation och tillverkning med hjälp av additiv tillverkning (AM). Detta ger upphov till högre krav på kvalitetssäkring av…


 • Vill du jobba på SQC

  Verksamhetsansvarig Kvalificering – SQC Är du intresserad av ett utvecklande och engagerande arbete med fokus på kvalitetssäkring av avancerad oförstörande provning (OFP) inom kärnkraft– då är detta något för dig!Din roll som verksamhetsansvarig för KvalificeringSom ansvarig för verksamhet Kvalificering kommer du att: Styra, leda, planera, följa upp samt utveckla verksamheten, Ansvara för kompetens avseende kvalificering…


 • Industry 4.0 – Vad innebär det för den oförstörande provningsbranschen?

  Vi står nu framför den fjärde industriella revolutionen – Industry 4.0 – där ytterligare digitalisering i form av artificiell intelligens, smarta och sjävständiga system, överföring, analys och visualisering av stora datamängder, ska göra oss ännu mer effektiva och produktiva. Industry 4.0 påverkar även den oförstörande provningsbranschen och vi ser redan nu förändringar i form av…


 • FOP:s vårkonferens 2020 inställd

  P.g.a. av Covid-19 ställer vi in konferens helt detta år och planerar anordna konferens 2021 om Covid-19 tillåter.MvhStyrelsen


 • Presentation av styrelsen

  Här kommer starten på presentationer av FOP:s styrelseledamöter, och först ut blir naturligtvis den som är ansvarig för vår hemsida. Därefter kommer resterande delar av styrelsen att presentera sig en efter en. MvhAtyrelsen FOP Ola Johansson År som medlem i FOP styrelse:Valdes in 2012, så 8 år har det blivit Roll/ansvar i styrelsen:Ledamot, Ansvarig för…


 • Uppstart av FOP:s AM-kommitté

  Baserat på FOP:s temadag kring OFP för additiv tillverkning (AM) i november 2019, så har FOP:s styrelse beslutat att starta en ny kommitté för AM. Vi kommer att ha ett uppstartsmöte nu i höst, för att mer i detalj diskutera vad vi ska göra i kommittén, hur vi ska göra detta, varför och vilka som…


 • Årsmöte 2020

  Hej alla, Årsmötet som hölls via teams hade tyvärr väldigt få närvarande medlemmar. Vi hoppas att nästa årsmöte kan få äga rum i samband med en konferens för att underlätta deltagandet. Presentationen som hölls vid årsmötet kan ni läsa via denna nyhet och eventuella frågor hänvisas till någon i styrelsen. Se under kontakt på hemsidan.


 • Årsmöte 2020

  Hej Alla medlemmar, Den 20 April kl. 17:30 – 19:00 ämnar FOP styrelse årsmöte äga rum. Då vi på grund av rådande omständigheter i världen fick ställa in vårkonferensen där årsmötet var tänkt så behöver vi anpassa oss. Direktiv, riktlinjer samt nya förhållingsätt som att hålla möten via webben gör att årsmötet för Föreningen för…


 • Kansli FOP

  Sedan slutet på 2019 har det skett en övergång av FOP kansli från CSM NDT Certification AB till NDT Training Center AB. Den 31:a mars 2020 avslutades avtalet med CSM samt ett ca 10 års långt samarbete. Under dessa 10 år har Ida Eriksson varit den som med gäldje och energi tagit emot oss alla…


 • FOP vårkonferens

  Hej Alla, Världen gungar och oron sprider sig snabbt angående Covid-19, coronaviruset. Vårat ansvar inom Föreningen för oförstörande provning är att säkerställa allas säkerhet och hälsa. Via rådande omständigheter, restriktioner från myndigheter samt allmänna råd så har styrelsen för FOP beslutat att skjuta på årets vårkonferens 2020 vid Nova Park. Då vi nu inte får…


 • ENDT&CM DAYS 2021

  Following the  highly successful 11th European Conference on NDT 2014 (ECNDT 2014) in Prague, the Czech society for NDT is preparing another important meeting of experts and users from the NDT, including Condition Monitoring and Structural Health Monitoring areas for the year 2021.ENDT&CM Days 2021 will consist of four different events all focused on Non-destructive…


 • FOP Vårkonferens 20-21 April

  Välkommen till FOP:s vårkonferens 2020 Då är det snart dags för årets vårkonferens. Vi kombinerar även i år teknik med lite avkoppling och inspiration och därför vill vi bjuda in alla till Nova Park Conference i Knivsta med stor SPA avdelning och gott om utrymmen för möten och diskussioner. Nova Park är beläget nära E4.an…


 • Planerad doktorandtjänst i Teknisk geologi LTH – Oförstörande provning av stål och betong

  Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik söker en doktorand till projektet ”Rost i Tätplåt”. För mer information kolla här


 • FOP Temadag 2019

  Årets temadag gick av stapeln den 7 november hos Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan med fokus på svårprovade material och materialkombinationer: Svårprovade material och komponenter – teknik för detektering av defekter i AM material , kompositmaterial och komplicerande materialkombinationer Läs mer på Temadag 2019


 • FOP ställde ut på KTHs arbetsmarknadsdagar Armada

  FOP ställde ut på KTHs arbetsmarknadsdagar som ägde rum 19-20 november. Syftet var att sprida kännedom och öka intresset för oförstörande provning bland teknologer. Vi fick ett bra intresse. Något som lockade besökare var Dekras mekaniserade provningssystem Laban med vilken vi scannade en plåt med ultraljud där vi fräst ut texten Armada. Speciellt stort var…


 • FOP‐Resestipendium

  Varför inte ansöka om FOP resestipendium? FOP’s stipendium avser att bidra till forskning och utveckling inom området Oförstörande Provning. Exempelvis genom utvecklingsprojekt, studieresa, deltagande i internationell konferens, eller liknande. Ta en titt på FOP‐Resestipendium


 • Ledig tjänst Forsmarks Kraftgrupp AB

  OFP ingengör/specialistForsmarks Kraftgrupp Vi söker nu en Ingenjör/Specialist till gruppen Återkommande kontroll (NMQR), som ingår i enheten Strukturell Integritet och Bränsleservice på Underhållsavdelningen på Forsmarks Kraftgrupp. Gruppen Återkommande kontroll ansvarar för all myndighetsstyrd oförstörande provning (OFP). Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Ingenjör/Specialist inom OFP: Agera stöd för övriga i gruppen inom frågor som rör OFP…


 • FOP Temadag 2019

  Årets temadag (7/11 10.00-16.00) kommer i år fokusera på svårprovade material och materialkombinationer: Svårprovade material och komponenter – teknik för detektering av defekter i AM material , kompositmaterial och komplicerande materialkombinationer. Högskolan Väst och Föreningen för Oförstörande Provning (FOP) hälsar alla välkomna till Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan och en temadag med diskussioner kring temat ”Svårprovade material…


 • BINDT 2019

  Lars-Ove Skogh representerade FOP vid BINDT:s (Brittiska OFP föreningen) årliga konferens i Telford i Storbritannien den 3-5 September 2019. Under konferensen tackade FOP BINDT för det fina samarbete som varit under förberedelserna till ECNDT 2018. BINDT hjälpte FOP med granskning och verktyg för godkännandeprocessen för artiklar och abstract inom det tekniska programmet. Under middagen överlämnade…


 • Abstract till WCNDT 2020 innan den 31/10

  Kommittén för Världskonferensen inom OFP, WCNDT 2020, har förlängt tiden för att lämna in abstract. Det är nu möjligt att skicka in bidrag fram till den sista oktober. För mer information se www.wcndt2020.com Det skulle vara kul om vi fick med ett par svenska bidrag till det tekniska programmet! Hälsningar FOP styrelse


 • KTH:s arbetsmarknadsdagar

  FOP planerar att ställa ut på KTHs arbetsmarknadsdagar Armada den 19-20 november. https://armada.nu/ Syftet med att ställa är att öka intresset för oförstörande provning och attrahera personer med högskoleutbildning i en tid där provningssystem blir mer och mer avancerade. Men för att det här ska bli lyckat behöver vi er hjälp med: Förslag på examensarbeten.…


 • Holländska OFP konferensen 2019

  KINT håller i år ett internationellt symposium speciellt inriktat på Phased Array UT. Symposiet har titeln: “Development of Acceptance Criteria for the mechanised UT Phased Array Technique on welds in thin walled ferritic steel”. De har bett oss att lägga ut information om konferensen som hålls 30-31 oktober. Abstract ska vara inne i april. Se länk…


 • Presentationer från vårkonferensen 2019

  Inledning, Peter Merck Användandet av virtuella defekter för att öka flexibiliteten vid kvalificering, Daniel Snögren – SQC Digital X-ray of umbicial tubes, Petr Vobr – Sandvik Chomotov Precision Tubes Provning av svets vid svensk ubåtstillverkning, Lukas Strannå – DEKRA Industrial AB Drönarteknik vid inspektion, Emil Tjäder – KIWA Nya strålskyddsregler vid Röntgenprovning, Helene Jönsson –…


 • Ledig tjänst

  Utbildare och tekniker inom Oförstörande provning CSM NDT Certification AB i Karlskoga söker en ny medarbetare. Mer info om tjänsten hittar ni här eller på hemsidan csmndt.se


 • Nyheter på hemsidan

  För att få hemsidan mer levande behöver vi er hjälp. Som medlem i FOP har ni möjlighet att publicera nyheter, dela  länkar eller annan information som är relevant för detta forum. Kontakta kansliet eller maila till vår info-mail de uppgifter som ni önskar publicera.  


 • Ansök om FOP´s stipendium

  FOP’s stipendium avser att bidra till forskning och utveckling inom området Oförstörande Provning. Exempelvis genom utvecklingsprojekt, studieresa, deltagande i internationell konferens, eller liknande. Ansök  


 • Vårkonferens 2019

  Vi hälsar er välkomna till FOP´s vårkonferens 7-9 april på Steam Hotel i Västerås. Efter en lyckad ECNDT konferens i Göteborg kan vi denna gång erbjuda våra medlemmar deltagande till en mycket förmånligt kostnad. Missa inte chansen att ta med er en Nivå 1/ Nivå 2 tekniker/operatör eller förstagångsbesökare till en ännu mer förmånlig kostnad.…


 • Digital Radiografering, nivå 2

  Digital Radiografering, eller vanligare benämnt Digital Röntgen, lagrar bilden digitalt till skillnad mot konventionell röntgen. Bilden kan sedan hanteras och lagras i en dator. Kursen avhandlar teorin bakom de två varianterna CR (Computed Radiography) och DDA (Digital Detector Array). Den praktiska delen av kursen och efterföljande examinering kommer att avhandla endera CR eller DDA. Utbildningen…


 • ECNDT 2018

  FOP vill tacka alla sina medlemmar för arbete och bidrag till konferensen ECNDT 2018. Konferensen blev mycket lyckad! 188 utställare deltog vid utställningen som var 7470 kvadratmeter stor. Av dessa hyrdes 2100 kvadratmeter ut. 2365 deltagare besökte konferensen varav 1050 deltog i det tekniska programmet. 570 föredrag hölls under 5 dagar. Bilder från konferensen kan…


 • Ny forskningsverksamhet på Chalmers

  GKN Aerospace AB utvecklar nya tillverkningsteknologier baserat på fabrikation och additiv tillverkning (AM) för att åstadkomma lättare och mer kostnadseffektiva produkter.  Lättare material, nya innovativa fabrikationslösningar och tillverkningsprocesser som AM ställer nya krav på säkerställande av komponentkvalité och säkerhetsmarginaler. GKN Aerospace AB och Chalmers startar ett gemensamt projekt i januari 2018 med rubriceringen ”Adaptiv oförstörande…


 • Nu gör vi reklam för ECNDT 2018

  Förra veckan var FOP representerade på flera konferenser av flera personer,  Jorge Benitez på OFP mässan i Moskva, Mats Bergman i Milano på den Italienska OFP konferensen och denna veckan är Håkan Andersson på ASNT i Nashville , USA


 •   ECNDT 2018     Ärade medlemmar! Styrelsen jobbar just nu hårt med planeringen inför den Europeiska OFP konferensen som går av stapeln i Göteborg nästa år den 11-15 juni. Vi har under våren och sommaren fått in cirka 600 abstract till det tekniska programmet som just nu gås igenom. Ett preliminärt program kommer att…


 • Presentationer från FOP:s vårkonferens 2017 i Malmö

  Nu finns presentationerna från vårkonferensen 2017 i Malmö publicerade under medlemssidorna.


 • Välkomna till FOP:s Vårkonferens 2 – 4 april 2017

  Då är det snart dags för årets vårkonferens. För sex år sedan var vi i Lund och nu åker vi till Skåne igen, närmare bestämt till Malmö. Porten mot kontinenten! Konferensen hålls på Hotel Scandic Triangeln, centralt i Malmö. Europakonferensen närmar sig med stormsteg, och årets vårkonferens blir också avstamp till de slutgiltiga förberedelserna som…


 • FOP’s Vårkonferens 2 – 4 april 2017

  Vårkonferensen 2017 är planerad att hållas i Malmö, 2-4 april. Mer information kommer i januari/februari 2017


 • Håkan Wirdelius – Professor i NDT

  Håkan Wirdelius, verksam vid Chalmers tekniska högskola blev den i juni 2015 befordrad till biträdande professor inom avancerad oförstörande provning. Håkan har under många år bedrivit forskning inom modellering av framförallt ultraljud men även inom el-induktiv teknik och radiografering. Håkan är verksam inom styrelsen för Föreningen för oförstörande provning som suppleant och drivande i det…


 • FOP’s Vårkonferens 10-12 april 2016

  FOP’s vårkonferensen 2016 hölls på Johannesbergs Slott i Uppland. Här finner du presentationerna från vårkonferensen. Dag 1: 11 april 2015 Konferensen inleds. Peter Merck, Orförande FOP Kärnkraft i framtiden. Pär Blombergsson, Forsmarks Kraftgrupp OFP-utmaningar i PED. Mats Bergman, Inspecta Sweden AB Petrorobot – utveckling av robotiserad provning av tryckkärl. Barend van den Bos, Dekra Industrial…