Årsmöte 2020

Hej Alla medlemmar,

Den 20 April kl. 17:30 – 19:00 ämnar FOP styrelse årsmöte äga rum.

Då vi på grund av rådande omständigheter i världen fick ställa in vårkonferensen där årsmötet var tänkt så behöver vi anpassa oss.

Direktiv, riktlinjer samt nya förhållingsätt som att hålla möten via webben gör att årsmötet för Föreningen för Oförstörande Provning kommer ske via TEAMS.

Jag, Johan Muhren, kommer sitta i en lokal i på Sandvik AB i Sandviken och hoppas ni kan delta från era arbetsplatser, hem eller var ni då befinner er i världen vid tiden för årsmötet.

De av er som har appen TEAMS installerad och använder den via jobbet kan ”joina” mötet via information i denna nyhet. För er som inte använder TEAMS i vardagen så går det att ”joina” via en vanlig webbläsare. Gå gärna in lite tidigare än mötes start tid för att säkerställa att ni får tekniken att fungera.

Vid röstning så kommer det ske via chatt vid TEAMS mötet.

Eventuella frågor önskas även ställas via chat. Ingen kommer ha sin mic ”mutad” om ni inte själv väljer det men om fler pratar kan det ibland vara svårt för de som lyssnar att höra.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av budget för 2019/2020
 11. Val av ledamöter till styrelsen
 12. Val av suppleanter till styrelsen
 13. Val av revisorer och revisorsuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor 
 16. Mötets avslutning

//Styrelsen ______________________________________________________________________________

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams | Meeting options

Join with a video conferencing device

teams@vmr.sandvik.com VTC Conference ID: 1252227150

Alternate VTC dialing instructions

Lämna ett svar