Presentationer från FOP’s Vårkonferens 2012 – Sandviken Högbo

Rörverk 2012
Jan-Erik Sundström, SMT

OFP cellen i rörverk 2012
Anders Jacobsson, SMT

ECI flerfrekvensprovning av ånggeneratorrör
Kenth Palm, SMT

PoD exempel på ångegeneratorrör
Magnus Larsson, SMT

Ultraljudsprovning av kapslingsrör med LAV
Risto Sonka / Lars Ove Skogh, SMT

Standardiseringsarbete inom OFP
Otto Björnberg, SIS

Termografins möjligheter
Stefan Sjökvist, Termisk Systemteknik

High-resolution X-ray CT for failure analysis and metrology
André Egbert, GE Measurement & Control

Ultraljud Phased Array för provning av Q-stål
Patrik Ölund / Andreas Sölver / Anders Björk, Ovako Hellefors