Positiv Materialidentifiering, PMI

Provningsprincip

XRF, Röntgenfluorescens

Användningsområde

Grundmaterial och svets

Detekterar

  • Materialets kemiska sammansättning

  • Identifierar legering

Fördelar

  • Snabb indentifiering av höglegerade material

  • Enkel att använda

  • Portabel utrustning

  • Oförstörande

Begränsningar

Ej lämplig för låglegerade material (mäter inte kol) och element med ett innehåll < 0,1%.

Ytmetod, lackskikt etc. måste avlägsnas

Nödvändig utrustning

Portabelt instrument, isotop eller röntgenrör.

Vikt

0,8 kg – 1,6 kg

Batteridrift

Inspektion av svets

Kemisk sammansättning av en svets är en blandning av tillsatsmaterialet och grundmaterialet

Detta måste beaktas vid skapandet av instrumentets bibliotek av material

Referensstandarder

Används som kontrollstandarder.

Personalutbildning

Kurser arrangeras normalt av instrumentleverantören

Hälsa och Miljö

Instrumentet avger radioaktiv strålning och ska tillsammans med användaren vara godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i Sverige.