Presentationer från FOP’s årsmöte 2008 – Jönköping

Föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet
Carl-Göran Stålnacke och Stig Erixon, SSI

Incidentrapportering vid radiograferingsverksamhet
Carl-Göran Stålnacke och Stig Erixon, SSI

Phased Array i produktionen
Anders Jonsson, ACAB

Forskning vid Gjuteriföreningen.
Mats Holmgren, Gjuteriföreningen/Swerea Swecast

Studie av deformationsbeteende hos gjutjärn med akustisk emission
Torsten Sjögren, Tekniska Högskolan Jönköping