Magnetpulverprovning, MT

Provningsprincip

Provobjektet magnetiseras (flera metoder möjliga) och därefter appliceras provningsmediumet, samtidigt som objektet inspekteras för att bedömma resultatet. Normalt består processen av:

 • Rengöring

 • Ev. Avmagnetisering

 • Ev. Applicering av kontrastmedel

 • Magnetisering av objektet

 • Kontroll av fältstyrka

 • Applicering av provningsmediumet

 • Inspektion

 • Rengöring

 • Ev. Avmagnetisering

 • Ev. Korrossionsskydd

Metoden ställer krav på goda ljusförhållanden.

Användningsområde

Alla material som kan låta sig magnetiseras.

Detekterar

Defekter i eller strax under ytan (porer, sprickor, slagg mm).

Fördelar

 • Hög känslighet för små defekter.

 • Omedelbart inspektionsresultat.

 • Portabel utrustning.

Begränsningar

 • Materialtyp (enbart ferromagnetiska material)

 • Begränsat inspektionsdjup (huvudsakligen ytdefekter)

 • Kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat

 • Ytbeskaffehet (max. färgtjocklek:50µm)

 • Referenser – standarder nödvändiga för att bedöma resultatet

Nödvändig utrustning

 • Okmagnet (yoke)

 • Handelektroder (prods)

 • Magnetiseringsbänk / Spole

 • Provingsmedium (vått /torrt, och svart/fluorescerande)

 • Krav på ljusförhållande

 • Kontroll av fältstyrka

Stationär utrustning

Stor inspektionshastighet

Referensstandarder

Beror på kraven på känslighet som krävs enligt särskilda kriterier för godkännande.

Personalutbildning

För att kunna genomföra en magnetpulverprovning på ett bra och säkert sätt, krävs utbildning och certifiering inom metoden. Exempel på certifieringssystem är EN473 och EN4179.

Hälsa och Miljö

Skyddsutrustning som används är skyddsglasögon, handskar etc. Den yttre miljön kan vara nödvändig att skydda genom uppsamling av pulver och vätskor.