FOP Kommittéer

Inom FOP finns idag tre aktiva kommittéer, det är FOP Kärnkraft ,FOP additiv tillverkning samt FOP Konferens. Det har tidigare funnits kommittéer för både Flyg, Forskning och utveckling samt verkstadsindustri. Men dessa är numera vilande. Vid behov att starta upp någon av dessa vilande kommittéer eller bilda någon ny kommitté, vänligen kontakta någon i styrelsen.

FOP Kärnkraft

Syfte

Syftet med FOP Kärnkraft är att höja säkerhet och tillförlitliget genom erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar. Samt att stärka samarbetet mellan Tillståndshavarna, Ackrediterade provningsföretagen samt kvalificeringsorganet.

Verksamhetsbeskrivning

Kommittéen för FOP Kärnkraft håller möte en gång om året någon gång i oktober till december.
En stående agenda ligger som grund för mötet.
Mötet hålls i SQC´s lokaler och tillståndshavarnas deltagare är ansvaring för att kallelse går ut till samtliga deltagare.
Alla deltagare presenterar deras erfarenheter från det senaste året. Focus ligger på kvalificeringsdokumenten PBM 2 och de generella kvalificerade provningsprocedurerna. Mötet protokollförs och delges samt deltagare samt presenteras för Tillstånds Havarnas Arbets Grupp för Återkommande Kontroll, THAG-ÅK.

Kontaktpersoner

Forsmark:
Pär Blombergsson – par.blombergsson@vattenfall.come

Oskarshamn:
Åke Jonsson – ake.jonsson@okg.uniper.energy

Ringhals:
Ola Johansson – Ola.johansson@vattenfall.com

SQC:
Peter Alzén – peter.alzen@sqc.se

DEKRA:
Ted Hallqvist – ted.hallqvist@dekra.com
Jens Nyberg – jens.nyberg@dekra.com

Kiwa:
Milan Poznic – milan.poznic@kiwa.com
Jan Larsson – jan.larsson@kiwa.com

SKB:
Ulf Ronneteg – ulf.ronneteg@skb.se

Wesdyne:
Erik Lennartsson – lennares@westinghouse.com
Lina Widfond – widfonle@westinghouse.com

FOP Additiv Tillverkning

Syfte

Syftet med FOP Additiv Tillverkning (AM) är att verka för OFP som en möjliggörare av en industrialisering av modern metall-AM i Sverige. Extra fokus ligger på svensk industris globala konkurrenskraft inom området; många delar av AM-värdekedjan tas i beaktande ifrån ett OFP-perspektiv, från råmaterialet (metall-pulver och tråd) till funktionsgaranterad 3D-utskriven produkt ute i drift. Med aktörer ifrån både industri, forskningsinstitut och akademi ökar kommittén informations och kunskapsutbytet dessa aktörer emellan och kraftsamlar inför metall-AM-revolutionen.

Verksamhetsbeskrivning

FOP:s AM kommitté håller möte tre till fyra gånger om året. Om möjligt så är ett av mötena fysiskt, resten hålls online på distans. Deltagarna presenterar och diskuterar AM-relaterade aktiviteter, t.ex. exjobb, uppdateringar kring OFP för AM-standarder, projekt, publiceringar osv.

Kontaktpersoner

Högskolan Väst:
Erik Lindgren – erik.lindgren@hv.se

Högskolan Väst:
Håkan Wirdelius – hakan.wirdelius@hv.se

Luleå tekniska universitet :
Johan Carlson – Johan.Carlson@ltu.se

Swerim:
Peter Lundin – peter.lundin@swerim.se
Mikael Malmström – Mikael.Malmstrom@swerim.se

Sandvik:
Johan Muhrén

Kiwa:
Milan Poznic – Milan.Poznic@kiwa.com

Siemens Energy:
Mattias Broddegård – mattias.broddegard@siemens.com

Valmet:
Johan Grankvist – johan.grankvist@valmet.com

GKN Aerospace Sweden:
Anders Rosell –anders.ar.rosell@gknaerospace.com

Saab Aeronautics:
Magnus Kahlin – Magnus.Kahlin@saabgroup.com

FOP Konferens

SYFTE

Syftet med FOP Konferens är säkerställande att en konferens (ca 2 dagar) hålls årligen på våren för att medlemmarna ska få till sig ny teknik, nya produkter samt träffas för erfarenhetsutbyte.

Varannat år planeras en temadag (ca 1 dag) där medlemmarna får möjlighet att få till sig ny teknik, delade erfarenheter och sudiebesök samt delta i paneldiskussioner.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kommittéen för FOP Konferens håller möte en gång om året i perioden Augusti-Oktober. En stående agenda ligger som grund för mötet.
Mötet hålls lämpligen på det hotell/konferensanläggning som nästkommande konferens är tänkt att genomföras.Kommittéansvarig ska i god tid skicka ut inbjudan till samtliga deltagare.
Under mötet dras riktlinjer upp för konferensen, ansvarsfördelning klargörs samt ett preliminärt schema med eventuellt tema om detta är möjligt redan under mötet.

Utställare, föreläsare och eventuella studiebesök bör pöbårja planeras vid mötet i Audusti-Oktober

Kontaktpersoner

Karl Ericsson – karl@svenskaelektrod.se
Carl Arnesson – carl.arnesson@novatic.se
Mats Bergman – mats.bergman@nynas.com
Jens Nyberg – jens.nyberg@dekra.com