Radiografisk provning, Röntgen, RT

Provningsprincip

 • Radiografisk provning baseras på att joniserad strålning (röntgen eller gammastrålning från isotop), släpps igenom ett material i syfte att exponera film.

 • Tjocklek och täthet på materialet påverkar mängden strålning som passerar materialet.

 • Strålkällan placeras på lämpligt avstånd till objektet som skall radiograferas.

 • Mellan strålkällan och objektet placeras normalt en slitsbländare (vid röntgen) eller en kollimator (vid isotop). Detta görs för att reducera onyttig sekundärstrålning.

 • Variationen av intensiteten av strålningen som passerar igenom, registreras av en film som placeras så nära objektet som möjligt på motsatt sida relaterat till strålkällan.

Användningsområde

Alla material.

Detekterer

Volymfel (porer, slagg m.m.)

Fördeler

 • Permanent rapportering

 • Suverän på volymfel

 • Portabel utrustning

Begränsninger

 • Strålning

 • Kräver avspärrning

 • Kräver åtkomst till objektets båda sidor

 • Form/geometri begränser provingen av t.ex. T-förband

Nödvändig utrustning

 • Radiografiutrustning (röntgenrör, isotop)

 • Röntgenfilm

 • Penetrameter (kvalitetsindikator)

 • Måttband

 • Kalkylator (för beräkning av exponeringstider)

 • Framkallningsutrustning

 • Kemikalier

 • Avspärrning

 • Dosimeter

 • Strålningsmätare med larm

Referensstandarder

Beroende på kundkrav.

Personalutbildning

För att kunna genomföra radiografisk provning på ett bra och säkert sätt krävs utbildning och certifiering inom metoden.

Exempel på certifieringsystem är EN473.

Utöver detta krävs även att operatören har fullgjort en av SSM godkänd strålskyddsutbildning.