FOP‐Stipendium

FOP’s stipendium avser att bidra till forskning och utveckling inom området Oförstörande Provning. Exempelvis genom utvecklingsprojekt, studieresa, deltagande i internationell konferens, eller liknande.

Vem kan söka?

Alla medlemmar i FOP, inklusive anställda hos medlemsföretagen.

Hur söker man?

Beskriv (max fem sidor) dina motiv varför du skall erhålla FOP’s stipendium.
Följande kriterier är obligatoriska:

  • Personuppgifter
  • Din arbetsplats
  • Din kontaktuppgifter
  • Motivering: Beskriv vad som har/skall uppnås.
  • Budgetering av kostnader
  • Datering & Signering

För mer information gällande regler för våra stipendier kolla in följande:

FOP Resestipendium
studieresa, deltagande i internationell konferens eller liknande.

Ansökan om forskningsstipendium hittar man här