Ultraljudsprovning, UT

Provningsprincip

Ljudpulser med frekvenser 0,5-10MHz (vanligen) sänds in i materialet och reflekteras från t ex defekter.

Användningsområde

Metaller, kompositer, polyetylen etc.

Detekterar

 • Plana defekter (bindfel och sprickor)

 • Delamineringar

 • Volumetriska defekter (slagg, porer)

 • Tjockleksmätning

Fördelar

 • Detekterar inneslutna defekter i material

 • Detekterar inneslutningar i svets

 • Detekterar delamineringar i material

 • Kan prova grova tjocklekar

Begränsningar

 • Kräver utbildning och erfarenhet för att ge säkra och pålitliga resultat

 • Referensstandarder är nödvändiga för inställning av instrumentet

 • Austenitiska material kräver omfattande referenser för inställning av instrumentet

 • Begränsas av objektgeometrier

Nödvändig utrustning

 • Portabelt instrument

 • Vikt: 1 kg eller mera

 • Batteri eller nätdrift

 • Mobil utrustning (här visas gjutgods med sökaren och resulterande signal från inneslutningar i materialet)

utgjutgods1

utgjutgods2

Stationär utrustning

(immersionsprovning)

Medför stor inspektionshastighet och ökad stabilitet i provningen

(här visas immersionsprovning med objektet i vatten)

utimmersion

Referensstandarder

Används för att sätta känsligheten hos instrumentet i förhållande till acceptanskriterierna. Består ofta av cylinderborrhål, flatbottenhål, notcher etc.

Personalutbildning

För att kunna genomföra en ultraljudprovning på ett bra och säkert sätt krävs en utbildning och certifiering inom metoden. Exempel på certifieringssystem är EN473 och EN4179.

Hälsa/Miljö

Inga kända problem.