FOP Temadag 2019

Årets temadag gick av stapeln den 7 november hos Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan med fokus på svårprovade material och materialkombinationer:

Svårprovade material och komponenter – teknik för detektering av defekter i AM material , kompositmaterial och komplicerande materialkombinationer.

Trots svårigheter att nå ut till potentiella intressenter samlade dagen ett 40 tal personer framförallt från tillverkande industrier i Västsverige och i mindre utsträckning personer från provningsindustrin. Dagen innefattade förutom ett antal föredrag under ovan tema även en rundvandring på PTC där ett flertal additiva tillverkningsmetoder presenterades. Satsningen inom Additiv tillverkning (AM) bottnar i Högskolan Väst:s tidigare erfarenheter och kunskaper inom produktionsteknik. Dagen avslutades med en Workshop under Mats Bergmans ledning som förutom att sammanfatta dagen även tog upp en diskussion om FOP’s roll såsom facilitator till dessa temadagar och hur FOP’s skall kunna främja forskning och utveckling inom OFP i Sverige.

1_Agenda

2_MattiasBroddegard_Siemens

3_JörgenSäldefjord_Baettr

4_MikaelMalmström_Swerim

5_AndersRosell_GKN

6_RobertPederson_UW

7_PeterUlriksen_LTH_

8_Kompetenscentrum