Täthetsprovning, LT

 Provningsprincip

Täthetsprovning är en samlande benämning på ett antal olika OFP metoder/teknik.

 • En otäthet definieras som ett fysiskt hål varigenom det kan strömma ett medium.

 • Ett läckage är en genomströmning av ett medium igenom en otäthet.

 • Läckagehastigheten är den mängd av mediumet som strömmar igenom otätheten per tidsenhet.

De mest använda täthetsprovningsmetoderna är: Visuell kontroll, Penetrantprovning, Bubbeldetektor, Vakuumboxprovning, Tryckprovning, Tryckfallsprovning, Korskorrelation, Värmeledningsdetektering, Vätgasprovning (Formiergas), Helium massspektrometer, Akustisk ultraljud avlyssningteknik, Isotoptekniker, Virvelstromsprovning, Termografi, Kemiska detektorer.

 Användningsområde

Metoden används för att detektera otätheter. Antingen som en generell undersökning som indikerar om provningsobjektet är tätt eller otätt, eller för att direkt indikera otäthetens placering och mäta läckagehastigheten.

Metoden kan användas på många olika typer av objekt t ex:

Tryckbehållare, Pannor, Rörsystem, Värmeväxlare, Kondensatorer, Lagringstankar, Skeppstankar, Kylanläggningar, Gasanläggningar, Tryckluftssytem, Vakuumsystem, Dolda rörsystem i värmeanläggningar, Behållare/tankar, Byggnadskonstruktioner mm., Nedgrävda rörledningar, Isolering i hus, skorstenar mm., Motorblock, Pumpar, ventiler, Div. mätutrustning (tryckgivare, flödesmätare mm.), och mycket mera.

 Detekterar

Beroende på metodval kan läckagehastigheter ned till 10-13 Pa · m3 / s detekteras. Detta motsvarar i grova drag om ett utsläpp av en luftbubbla på 300 år.

 Fördelar
(Beroende på tekniken)

 • Kostnadseffektivt

 • Omedelbart inspektionsresultat

 • Portabel utrustning och tillbehör

Begränsningar
(Beroende på tekniken)

 • Åtkomst till inspektionsområdet

 • Kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat

 • Ytbeskaffenhet

 • Rengöringsprocess

Nödvändig utrustning
(Beroende på tekniken)

 • Såpvatten

 • Spårgaser

 • Isotoper

 • Fotoutrustning för dokumentation

Personalutbildning

För att kunna genomföra en täthetsprovning på ett bra och säkert sätt, krävs utbildning och certifiering inom metoden. Exempel på certifieringssystem är EN473 och EN4179.

Hälsa och Miljö

Beroende på metoden. I de flesta fall är det tillräckligt med en normal skyddsutrsutning för verkstadsmiljö.