FOP

Föreningen för Oförstörande Provning

FOP Föreningens uppgifter består av förmedla kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige

  • Webinar den 7 april, kl 14-16

    Vårens planerade konferens flyttas till hösten Samhällets restriktioner vad gäller covidpandemin har i stort sett släppts men många företag har fortfarande kvar reserestriktioner. Det gör att styrelsen har tagit beslut på att flytta vårens planerade konferens till i höst. Då är situationen förhoppningsvis mer stabil och vi kan resa fritt i tjänsten. Nytt datum är … Fortsätt läsa ”Webinar den 7 april, kl 14-16”


  • Årsmöte 2022, 7 april, kl 19

    På kvällen efter webinaret hålls FOP årsmöte med start kl 19. Även det hålls digitalt. Mötets öppnande  Mötets utlysande Fastställande av dagordning Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän tillika rösträknare Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av årsavgift Fastställande av budget för 2022 Val av ledamöter till … Fortsätt läsa ”Årsmöte 2022, 7 april, kl 19”


  • Vårens planerade konferens flyttas till hösten

    Samhällets restriktioner vad gäller covidpandemin har i stort sett släppts men många företag har fortfarande kvar reserestriktioner. Det gör att styrelsen har tagit beslut på att flytta vårens planerade konferens till i höst. Då är situationen förhoppningsvis mer stabil och vi kan resa fritt i tjänsten. Nytt datum är 7-8 november. Vi kommer att hålla … Fortsätt läsa ”Vårens planerade konferens flyttas till hösten”