Oförstörande provningsmetoder

Här kan du läsa om våra oförstörande provningsmetoder. Har du frågor eller vill veta mer om metoderna. Tveka inte att kontakta kansliet.

 • Ultraljudsprovning, UT
  Används främst för Metaller, kompositer, polyetylen etc. Läs mer om Ultraljudsprovning.

 • Radiografisk provning, RT
  Kan användas på alla typer av material. Radiografisk provning baseras på att joniserad strålning (röntgen eller gammastrålning från isotop), släpps igenom ett material i syfte att exponera film. Läs mer om Radiografisk provning.

 • Magnetpulverprovning, MT
  Används på material som kan låta sig magnetiseras. Metoden ställer krav på goda ljusförhållanden. Läs mer om Magnetpulverprovning.

 • Penetrantprovning, PT
  Används på alla material som icke är sugande eller porösa. Metoden kräver stor grad av noggrannhet och renlighet. Läs mer om Penetrantprovning.

 • Virvelströmprovning, ET
  Används på alla elektrisk ledande material. Läs mer om Virvelströmsprovning.

 • Visuell provning, VT
  Visuell provning är kanske den viktigaste metoden inom OFP (Oförstörande Provning). Metoden används för avsökning efter defekter i såväl små som stora konstruktioner. Läs mer om Visuell provning.

 • Material ID, PMI
  Används för grundmaterial och svets. Läs mer om Material ID.

 • Täthetsprovning, LT 
  Täthetsprovning är en samlande benämning på ett antal olika OFP metoder/teknik. Metoden används för att detektera otätheter. Antingen som en generell undersökning som indikerar om provningsobjektet är tätt eller otätt, eller för att direkt indikera otäthetens placering och mäta läckagehastigheten. Läs mer om Täthetsprovning.