Standardisering

Standardiseringsarbetet inom oförstörande provning i Sverige bedrivs i SIS – Swedish Standards Institute regi. En kommitté, SIS/TK 125, bestående av representanter för 16 företag är idag det forum där svensk OFP-standard formas.

Något unikt svenskt standardiseringsarbete bedrivs inte längre. Det handlar istället om att påverka europeiska och internationella standarder, och välja ut vilka som ska antas att bli svenska standarder, och vilka av dessa som ska översättas till svenska.

Är ditt företag med? På kommitténs hemsida kan du se vilka företag som har valt att vara med och påverka:
https://www.sis.se/tk125

Du får även reda på vilka standarder som är nyligen utgivna, vilka de för närvarande arbetar med etc.

Om du vill ta reda på vilka standarder som nu finns utgivna i Sverige kan du där också hitta en sammanställning över svenska OFP-standarder