Temadagarna 2014 – Stål och verkstadsindustri

Här finner du presentationerna från temadagar Oförstörande provning inom stål- och verkstadsindustrin 5-6 november 2014

Dag 1: 5 november 2014

OFP ur en beställares synvinkel: Johan Blomkvist, 3M

Utmaningar inom sökartillverkning: Olga Motorina, Ansvarig Sökarkonstruktion – Mekaniserad Provning, DEKRA

Skräddarsydd helautomatiserad inspektion av stång: Joakim Andersson, Projektledare, DEKRA

Industriell Röntgentomografi: William Gren, Sales Manager, GE Inspection Technologies

Validering av OFP-utrustningar: Fredrik Jonsson, Utvecklingsingenjör – OFP, Sandvik Materials Technology

PED – direktivet för tryckbärande anordningar, nyheter och erfarenheter: Jan Larsson, Metodansvarig Radiografering, Inspecta Sweden

 

 

Dag 2: 6 november 2014

Materialkarakterisering med hjälp av OFP: Håkan Wirdelius, Docent, Chalmers Tekniska Högskola

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning: Tania Irebo, Forskare, Swerea-KIMAB

Oförstörande mättekniker hos Swerea MEFOS: Jan Niemi, Forskare, Swerea-MEFOS

Introduction to Alloy Analysis Utilizing Handheld LIBS: Don Sacett, VD, SciAps

Termografi som OFP-metod:  Magnus Uppsäll, Termisk Systemteknik

Ladda hem program >