Presentationer från FOP’s Temadagar 2012 på Högskolan Väst – Trollhättan

PROGRAM

Inledning
FOP´s ordförande Peter Merck

Kvalificering – hur det kan användas utanför kärnkraft baserat på ISO/TS 11774
Ola Johansson, SQC

SWEDAC erfarenheter
Gunnar Wivardsson, SWEDAC

SS-EN ISO 9712 – Otto Björnberg, SIS

SS-EN ISO 9712 – Claes Eriksson
Claes Eriksson / Otto Björnberg, SIS

SWETIC TK Provning – verksamhet och erfarenheter
Peter Merck, SWETIC TK Provning

ASNT i jämförelse till SS-EN ISO 9712
Ulf Hansen, CSM NDT Certification

Nordtest och SS-EN ISO 9712
Ulf Krouthén, NDT Training Center

Modellering av ultraljudsprovning i kärnkraftstillämpningar
Anders Boström, Chalmers Tekniska Högskola

Komponentskaraktärisering med optiska metoder
Mikael Sjödahl, Luleå Univesitet

Materialegenskapers dynamik med tillämpning hos akustisk oförstörande provning
Claes Hedberg, Blekinge Tekniska Högskola 

Möjligheter och tillämpningar inom laserultraljud
Martin Engman, SWEREA-KIMAB 

Termografi av punktsvetsar
Anna Runnemalm, Högskolan Väst 

Princip och tillämpningar av aktiv vibrotermografi
Tadeusz Stepinski, Uppsala Universitet