Föreningen för Oförstörande Provning i Sverige

Vi har som uppgifts att upprätthålla och driva på diskussionen kring ämnet i Sverige. Vi arbetar konkret för användningen och utvecklingen av metoder inom fyra sektorer; Flyg, Kärnkraft, Stål- och verkstadsindustri samt Ny teknik och forskning.

FOP vänder sig till enskilda personer, företag, myndigheter, utbildningsinstanser samt institutioner. Vi är en ideell förening vars uppgifter består av förmedla kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige, skapa kontakter mellan personer verksamma inom oförstörande provning och göra aktuellt informations- och kunskapsmaterial tillgängligt för föreningens medlemmar och svensk industri.

Vill du veta mer om FOP Sveriges verksamhet och vår organisation? Läs mer Om oss eller Kontakta oss.