Presentationer FOP Vårkonferens 2017

Presentationer Malmö 2017

Konferensen inleds Peter Merck, FOP: s ordförande

Training and Certification in Digital X-ray techniques – the German approach Matthias Purschke, DGZfP

Short introduction of EFNDT Peter Trampus, President of the EFNDT

Challenges of Hungarian Nuclear NDT regarding existing plants and New-builds Peter Trampus, President of the EFNDT

BINDT apprenticeship scheme David Gilbert, BINDT

Standardiseringsarbete inom OFP Johan Dahlgren, SIS/TK 125

Utbildnings- och certifieringsuppläget inom digital radiografering Jan Björkman, NDT Training Center

Svetskompetenserna IWS/IWI/IWT/IWE och dess kopplingar till OFP Ulla Zetterberg Anehorn, DEKRA Industrial AB

Enhancements in Pulsed Eddy Current Examination of Insulated Component, Michel BEZEMER

Läcksökning som OFP metod Torbjörn Jonsson, Inspecta Sweden AB

Läcktest och Läcksökning med olika gaser Peter Hebo Inficon AB

European Spallation Source – A bright step for science Mattias Skafar, European Spallation Source ESS ERIC