Presentationer från FOP’s Temadag 2010 – Uppsala

What´s broken in the present systems for qualification and certification of NDT personnel?
inkl. ICNDT WG1 Report, John Thompson, BINDT

Presentation och erfarenheter från de ackrediterade certifieringsorganen i Sverige
Ulf Krouthén, NDT Training Center AB och Joakim Andersson, CSM NDT Certification

Erfarenheter från Swedac´s tillsyner inom OFP
Gunnar Wivardsson

ISO 9712/EN473 Vad är på gång?

Rapport från CEN TC 138 mötet ang. EN473/ISO 9712 i Wien 13-14 september 2010
Otto Björnberg och Claes Eriksson

Structural Health Monitoring: basic approaches and applications
Claus-Peter Fritzen, Universität Siegen, Germany

SHM techniques, implementations and applications
Tadeusz Uhl, AGH – University of Science and Technology, Poland

Guided Wave Testing and Monitoring of Pipelines (UTGICK)
David Alleyne, GW Ultrasonics, UK

Metrotomography
Ralf Benninger, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Germany

Applications of UT modelling using CIVA for qualification
Philippe Bastin, Extende, France

Mätning av ytbeläggningar och väggtjocklek med FSECT, Frequency Scanning Eddy Current Testing
Mattias Broddegård, Siemens Industrial Turbomachinery AB

Automatiserad rörprovning med FAAST II system från Socomate

Phased matrix försök

Lars-Ove Skogh och Fredrik Jonsson, SMT Sandvik Materials Technology

Potentials and limitations of Nonlinear Ultrasonics for NDT: Experiences from the EU project Aeronews
Christophe Mattei, Exova

Barkhausenbrus, teori och tillämpningar

Stresstech Group Presentation

Per Lundin, STRESSTECH

Tillämpningar av Aukustisk Emission för monitoring av strukturer
Leif Norman, Physical Acoustics Scandinavia