Kontakta FOP

FOP kansli

c/o
NDT Training Center
Regattagatan 23
723 48 Västerås

Är du intresserad och
vill veta mer – kontakta:

Merilin Strand

Administration
Telefon: 021-164440
Mail: merilin.strand@ndttraining.se

Styrelse

Mats Bergman
Ordförande
mats.bergman@technogarden.se

ola johanssonOla Johansson
Vice Ordförande
Hemsideansvarig
Ola.johansson@vattenfall.com

Pär Blombergsson
Ledamot
par.blombergsson@vattenfall.com

Nilesh Desai
Ledamot
nilesh.desai@saabgroup.com
Lukas Strannå
Ledamotlukas.stranna@csmndt.se
Jens Nyberg
Ledamot
jens.nyberg@dekra.com
Joakim Lindahl
Ledamot
joakim.lindahl@kiwa.com
Johan Hansson
Suppleant
johan.l.hansson@alleima.com
Peter Alzen
Suppleant
peter.alzen@sqc.se