Penetrantprovning, PT

Provningsprincip

Penetrerande vätska påföres ytan, visuell utvärdering eventuellt med optiska hjälpmedel för att bedöma resultatet. Normalt består processen i rengöring, påförande av den penetrerande vätskan (som ska verka från några minuter till ½ timma) med påföljande avlägsnande av överflödig penetrantvätska och vidare framkallning i form av ett sugande pulver som påföres ytan för att framkalla samt visualisera eventuella defekter. Metoden kräver stor grad av noggrannhet och renlighet.

Användningsområde

Alla material som icke är sugande eller porösa.

Detekterar

 • Sprickor som bryter ytan

 • Andra feltyper som bryter ytan (porer mm)

 • Läckage

Fördelar

 • Stor känslighet för små sprickor

 • Omedelbart inspektionsresultat

 • Portabel utrustning

Begränsningar

 • Låga och höga temperaturer

 • Fel under ytan

 • Kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat

 • Ytbehandling

 • Ytans beskaffenhet

 • Rengöringsprocess

 • Referensstandarder nödvändiga för att bedömning av resultatet

 • Nödvändig utrustning: Vätskor, ofta i aerosolbehållare

 • Skyddsutrustning för hud och inandning

Nödvändig utrustning

Vätskor, ofta i aerosolbehållare
Skyddsutrustning för hud och inandning

Referensstandarder

Avhängigt av krav på känslighet som krävs i förhållande till ställda acceptanskriterier.

Personalutbildning

För att kunna genomföra en penetrantprovning på ett bra och säkert sätt krävs en utbildning och certifiering inom metoden. Exempel på certifieringsystem är EN473 och EN4179.

Hälsa och Miljö

Hud och luftvägar ska skyddas med lämpliga skydd. Vidare kan det vara nödvändigt att skydda den yttre miljön genom att samla upp vätskorna.