Virvelström, Eddy Current, ET

Provningsprincip

Elektromagnetisk fält induceras i inspektionsobjektet.

Användningsområde

Alla elektrisk ledande material.

Detekterar

 • Sprickor på och under ytan.

 • Skikt-tjocklek. (lack etc.)

 • Materialidentifiering.

 • Kontroll av värmeskador.

 • Övervakning vid värmebehandling av metaller.

 • Mätning av härdningsdjup.

Fördeler

 • Hittar fel under lack.

 • Stor känslighet för små sprickor.

 • Omedelbart inspektionsresultat.

 • Portabel utrustning.

 • Proben behöver inte vara i kontakt med materialet.

Begränsninger

 • Endast användbar på elektriskt ledande material.

 • Feltyper som exempelvis delamineringar parallelt med ytan är svårt att detektera.

 • Kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat.

 • Ojämna och råa ytor kan påverka resultatet.

Referens-standarder nödvändiga för inställning av instrumentet.
Begränsat inspektionsdjup.

Nödvändig utrustning

 • Portabelt instrument:

 • Vikt: 1 kg och uppåt.

 • Batteri eller Nätdrift.

Stationär utrustning

Hög inspektionshastighet.

Prober

Beroende av applikation.

Exempel: Inspektion av svets.

Referens-standard

Nödvändig för att kunna ställa in känsligheten på instrumentet i föhållande till acceptanskriterier.

Personalutbildning

För att kunna genomföra virvelströmsprovning på ett bra och säkert sätt krävs utbildning och certifiering inom metoden.

Exempel på certifieringsystem är EN473 och EN4179.