Årsmöte 2023, 25 Maj, kl 16-17

På eftermiddagen den 25 maj efter webinaret hålls FOP årsmöte med start kl 16. Även det hålls digitalt.

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Fastställande av budget för 2022
 12. Val av ledamöter till styrelsen
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor 
 17. Mötets avslutning

Anmäl dig här till årsmötet. Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till webinaret med en teamslänk för att ansluta.

Årsmötet leds av Karl Ericsson, ordförande i FOP.

Webinar den 25 maj, kl 14-16

Före årsmötet den 25 maj arrangerar FOP ett webinar mellan kl 14-16. På programmet står tre intressanta presentationer:

•       Eddy Current Array (ECA) för ytinspektioner. Larbi Hallal, EddyFi.

•       Automatiserad inspektion av betongkonstruktioner – AI och drönare. Milan Poznic, Kiwa.

•       ISO 9712 – Vad innebär den nya utgåvan i praktiken? Tomas Lundström, CSM NDT Certification AB.

Moderator på webinaret är Mats Bergman, Nynäs som sitter i FOPs styrelse.

Anmäl dig här . Efter anmälan kommer du få en inbjudan med en länk till webinaret.

Jobba som specialist på Forsmark

Forsmarks underhållsavdelning söker en specialist som ska jobba med program för återkommandekontroll och föreskriftsfrågor. Du kommer att jobba i en grupp där OFP är en viktig del av verksamheten.

Är du intresserad att veta mer, gå in på länken läs eller hör av dig till kontaktpersonerna som finns i annonsen

NDT Training Center söker Certifieringsansvarig oförstörande provning

Nu söker vi dig som är eller har varit nivå-3 certifierad inom oförstörande provning. Önskvärt om du dessutom har en ingenjörsutbildning inom maskinteknikområdet eller motsvarande.

NDT Training Center AB certifierar personal inom oförstörande provning (OFP) och fordonsbesiktning (FBT). Inom området oförstörande provning har företaget varit aktivt i snart 50 år och är ackrediterade av myndigheten Swedac som personcertifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024:2012.


Hos NDT står vår personal inför ett generationsskifte. Idag är vi ett 20-tal anställda i tätt samarbete med ca 30 specialistkonsulter. Certifieringsverksamheten OFP består av totalt nio auktoriserade examinatorer inklusive certifierare. Huvudkontoret ligger i Västerås, men arbetet bedrivs på många orter runt om i landet.
NDT är marknadsledande inom Sverige och har de bredaste certifieringsprogrammen inom OFP och FBT. Specifikt för OFP-området är företaget ackrediterat inom metoderna visuell kontroll (VT), penetrantprovning (PT), magnetpulverprovning (MT), induktiv provning (ET), radiografisk provning (RT), ultraljudsprovning (UT) samt specialteknikerna digital röntgen (DR), och ultraljud phased array (PAUT).


Tjänsten innebär i huvudsak att ansvara för personcertifieringarnas kvalitet och certifieringsprocessens utveckling. Tjänsten innebär samtidigt att vara ledare för ackrediterade certifierare, examinatorer och skrivvakter inom området oförstörande provning. Verksamheten är starkt inriktad på digitalisering.
Du rapporterar direkt till VD. Senare som auktoriserad certifieringsansvarig så kommer du även att ingå och vara drivande i företagets certifieringsråd. Utvecklingsarbetet drivs övergripande inom kvalitets- och certifieringsteamet och i nära samarbete med övriga inom den gruppen
Kvalitets- och certifieringsteamet kommer att ansvara för ditt introduktionsprogram med målet att kunna auktorisera dig som certifieringsansvarig efter halvårsskiftet 2023.


Vi söker dig som är eller har varit nivå-3 certifierad i minst två metoder varav minst en volymetrisk. Önskvärt är om du har en ingenjörsutbildning inom maskinteknikområdet eller liknande. Personliga egenskaper som efterfrågas är att du brinner för utveckling, har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt, gillar att ta initiativ, kommunicera och samarbeta.


Placeringsorten är Västerås men räkna med möjligheten att arbeta på distans två till tre dagar per vecka. Resor förekommer inom och utom Sverige.
Vid intresse skicka din ansökan med CV och personligt brev senast första december till
VD, Jonny Lindblom via mailadressjonny.lindblom@ndttraining.se


Ansökningarna kommer att hanteras fortlöpande.


Frågor om tjänsten besvaras av:
Jonny Lindblom- VD
jonny.lindblom@ndttraining.se


 Ulf Krouthén- Certifieringsansvarig OFP
ulf.krouthen@ndttraining.se


Göran Emilsson- Kvalitetsledare

goran.emilsson@ndttraining.se


Läs mer och ansök här: Ansökan

Presentation av styrelsen (Del 8)

Nu är det dags för nästa representant i styrelsen att presentera sig.
Mvh
Styrelsen FOP

Jonny Lindblom

År som medlem i FOP styrelse:
Medlem i styrelsen sedan 2018

Roll/ansvar i styrelsen:
Ledamot och sekreterare

År inom OFP:
14 år inom utbildning OFP samt 30 år med sporadiska tillämpningar i samband med produktutveckling.

Nuvarande befattning och företag:
VD på NDT Training Center AB som utbildar respektive certifierar personer inom OFP.

Det bästa med att vara medlem i FOP:
Att få ta del och lära sig av olika företags erfarenhet och tillämpningar inom OFP samt forskningen inom området.

Vad tror jag om framtiden och oförstörande provning:
Att tillämpningarna inom OFP fortsätter att moderniseras i snabb takt. Ofta kombinerade med andra prestanda- och kvalitetsövervakningssystem. Med registrerade resultat som kan styra tillverkningsutrustningar eller kunders produkter direkt eller användas inom produktutveckling för att kalibrera beräknings-och simuleringsmodeller inför olika kvalitets- och kostnadsoptimeringar.

Favoritmetod:
Visuell kontroll. Den grundläggande och ofta viktigaste metoden. Exempelvis att med drönarapplikationer utföra indirekt optisk kontroll eller i applikationer med laserscanning göra det möjligt reducera traditionell visuell kontroll. Ofta även justera svetsparametrar fortlöpande under tillverkning i syfte att inte överskrida tillåtna acceptansgränser. Att på så sätt kunna kontrollera specifika typer av formavvikelser eller diskontinuiteter för att kvalitetssäkra konstruktioners hållfasthetsprestanda.

Bästa minne från en konferens/Temadag:
ECNDT i Göteborg där jag fick möjlighet att presentera den
2-åriga YH-utbildningen Inspektions- och provningsingenjör.

Fritidsintressen:
Huskonstruktion, mat och goda viner,  innebandy och MTB.