Webinar den 7 april, kl 14-16

Vårens planerade konferens flyttas till hösten

Samhällets restriktioner vad gäller covidpandemin har i stort sett släppts men många företag har fortfarande kvar reserestriktioner. Det gör att styrelsen har tagit beslut på att flytta vårens planerade konferens till i höst. Då är situationen förhoppningsvis mer stabil och vi kan resa fritt i tjänsten.

Nytt datum är 7-8 november. Vi kommer att hålla till på Nova Park Konferens i närheten av Arlanda. Reservera dagarna redan nu i din kalender.

Planeringen av konferensen pågår. Ta kontakt med någon i styrelsen om du önskar att ge ett föredrag eller ställa ut på konferensen.

Webinar den 7 april, kl 14-16

Istället för vårkonferensen arrangerar FOP ett webinar den 7 april, kl 14-16. På programmet står:

 • Scanning av betong med ultraljud – Niklas Persson, Elop
 • Ny utgåva av ISO 9712 – Ulf Krouthén, NDT Training Center
 • Penetrantprovning med pennor – Karl Ericsson, Svenska Elektrod
 • Walk through of using TFM technique for weld inspection – Gary Luckett, Olympus

Anmäl dig här till webinaret. Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till webinaret med en teamslänk för att ansluta.

Moderator på webinaret är Jens Nyberg, Dekra som sitter i FOPs styrelse.

Årsmöte 2022, 7 april, kl 19

På kvällen efter webinaret hålls FOP årsmöte med start kl 19. Även det hålls digitalt.

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Fastställande av budget för 2022
 12. Val av ledamöter till styrelsen
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor 
 17. Mötets avslutning

Anmäl dig här till årsmötet. Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till webinaret med en teamslänk för att ansluta.

Årsmötet leds av Johan Muhren, Sandvik som är ordförande i FOP.

Vårens planerade konferens flyttas till hösten

Samhällets restriktioner vad gäller covidpandemin har i stort sett släppts men många företag har fortfarande kvar reserestriktioner. Det gör att styrelsen har tagit beslut på att flytta vårens planerade konferens till i höst. Då är situationen förhoppningsvis mer stabil och vi kan resa fritt i tjänsten.

Nytt datum är 7-8 november. Vi kommer att hålla till på Nova Park Konferens i närheten av Arlanda. Reservera dagarna redan nu i din kalender.

Planeringen av konferensen pågår. Ta kontakt med någon i styrelsen om du önskar att ge ett föredrag eller ställa ut på konferensen.

Vill du jobba med OFP på Forsmark

Är du strukturerad, tar initiativ och vill arbeta i en viktig kontrollfunktion?
Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?

Vi söker nu en Ingenjör till gruppen Återkommande kontroll (NMQR) på Underhållsavdelningen på Forsmarks Kraftgrupp. Gruppen Återkommande kontroll ansvarar för all myndighetsstyrd oförstörande provning (OFP).

Om jobbet

Gruppens arbete sträcker sig från tolkning av föreskrifter, utformning av kontrollprogram, upphandling och kvalificering av provningsutrustningar till planering och arbetsledning av de leverantörer som utför provningarna. Återkommande kontroll utförs på många olika delar och med en bred variation av metoder och utrustningar.

Arbetet som ingenjör på återkommande kontroll innebär omväxlande arbetsuppgifter med goda förutsättningar att forma arbetet själv.
Du kommer att fungera som ett stöd till gruppen i frågor och utredningar kopplat till kontroll och provning.

Arbetet är både självständigt och i samarbete med många funktioner inom och utanför Forsmark.
Resor inom Sverige och utlandet kan förekomma.

Övrig information

Vid frågor om tjänsten hör av dig till:
Rekryterande chef Linda Palmqvist tfn 070 – 386 10 63

Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till:
Rekryterare Natasha Velevska tfn 073 – 801 45 80

Våra fackliga representanter är:
Akademikerna – Anders Karlsson,
Ledarna – Jörgen von Ubsich,
SEKO – Henrik Persson,
Unionen – Jenny Tjärnström.
Samtliga nås på telefon 0173-81 000.

Placeringsort: Forsmark

Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2022.

Klicka på länken nedan för att läsa mer och tjänsten

Ingenjör återkommande kontroll – Forsmarks Kraftgrupp – Vattenfall SE

Presentation av styrelsen (Del 7)

Nu är det dags för nästa representant i styrelsen att presentera sig.
Mvh
Styrelsen FOP

Karl Ericsson

År som medlem i FOP styrelse:
Nybliven medlem i styrelsen under 2021

Roll/ansvar i styrelsen:
Ordinarie ledamot med ansvar för konferens och FOP 2.0

År inom OFP:
10 år

Nuvarande befattning och företag:
VD på Svenska Elektrod AB som är leverantör med komplett sortiment inom samtliga provningsmetoder

Det bästa med att vara medlem i FOP:
Det är väldigt spännande att få vara med i kunskapsutbytet företag emellan inom den svenska OFP-industrin.

Vad tror jag om framtiden och oförstörande provning:
Hade man frågat mig för 5 år sedan har jag sagt att digitalröntgen och phased array skulle ha tagit över nu. Med facit i hand så vet jag nu att det alltid tar längre tid än vi tror inom denna industri. Moderna provningsmetoder inom de etablerade metoderna kommer att komma mer och mer, men jag tror även att nya metoder kommer att utvecklas, såsom mer avancerad användning av värmekamera och drönare. Jag tror även att vi kommer se mer och mer kollaborativa robotar användas även inom provningsindustrin, samt mer avancerade ADR-system och AI-tillämpningar.

Favoritmetod:
Jag började med penetrant- och mangetpulverprovning så de ligger mig varmt om hjärtat, men annars skulle jag nog säga att digitalröntgen är det jag brinner för och kan mest om.

Bästa minne från en konferens/Temadag:
Det har varit många härliga konferenser under åren, men afterworkspa på Steam hotell i Västerås 2019 var lite speciellt. Det är inte alltid man får umgås med branschkollegor i ett romantiskt spa med dimmad belysning och Barry White på högsta volym :).

Fritidsintressen:
Allt som är teknikrelaterat, ölbryggning och långdistanstriathlon