Vårkonferens 11-12 april 2024, dags och anmäla sig.

Vi går tillbaka till gamla traditioner med en fysisk vårkonferens. Den här gången den 11-12 april. Konferensen kommer att gå av stapeln på Happy Tammsvik.

Ta kontakt med Joakim Lindahl (joakim.lindahl@kiwa.com) om du har möjlighet att ge en presentation ställa ut eller har anda frågor.

Torsdag 11 April

09:00 Registrering och kaffe
09:30 Konferensen inleds av ordförande
09:40 Presentation av utställare
09:50 EN9712 – Vad är det senaste?
10:20 Senaste inom tillsyn inom industriell radiografering
10:50 Paus
11:00 RT (information kommer)
11:30 Utställning
12:00 Lunch
13:00 Inspirationsföreläsning
14:30 Fika och utställning
15:30 TIC 4.0
16:00 Föreläsning 5
16:30 AW och diskussionsgrupper
19:00 Middag

Fredag 12 April

09:00 Matrix Array Ultrasound Technology (MAUT)
09:30 UT-karaktrisering av AM-komponenter
10:00 Fika och utställning
11:00 ToFD – datainsamling och utvärdering av PWT-metoden HFMI.
11:30 Tankbottenprovning OKG
12:00 Avslutning
12:15 Lunch

Nu är det dags att anmäla sig till konferensen.

Årsmöte 2023, 25 Maj, kl 16-17

På eftermiddagen den 25 maj efter webinaret hålls FOP årsmöte med start kl 16. Även det hålls digitalt.

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Fastställande av budget för 2022
 12. Val av ledamöter till styrelsen
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor 
 17. Mötets avslutning

Anmäl dig här till årsmötet. Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till webinaret med en teamslänk för att ansluta.

Årsmötet leds av Karl Ericsson, ordförande i FOP.

Webinar den 25 maj, kl 14-16

Före årsmötet den 25 maj arrangerar FOP ett webinar mellan kl 14-16. På programmet står tre intressanta presentationer:

•       Eddy Current Array (ECA) för ytinspektioner. Larbi Hallal, EddyFi.

•       Automatiserad inspektion av betongkonstruktioner – AI och drönare. Milan Poznic, Kiwa.

•       ISO 9712 – Vad innebär den nya utgåvan i praktiken? Tomas Lundström, CSM NDT Certification AB.

Moderator på webinaret är Mats Bergman, Nynäs som sitter i FOPs styrelse.

Anmäl dig här . Efter anmälan kommer du få en inbjudan med en länk till webinaret.

Jobba som specialist på Forsmark

Forsmarks underhållsavdelning söker en specialist som ska jobba med program för återkommandekontroll och föreskriftsfrågor. Du kommer att jobba i en grupp där OFP är en viktig del av verksamheten.

Är du intresserad att veta mer, gå in på länken läs eller hör av dig till kontaktpersonerna som finns i annonsen