Presentation av styrelsen (Del 8)

Nu är det dags för nästa representant i styrelsen att presentera sig.
Mvh
Styrelsen FOP

Jonny Lindblom

År som medlem i FOP styrelse:
Medlem i styrelsen sedan 2018

Roll/ansvar i styrelsen:
Ledamot och sekreterare

År inom OFP:
14 år inom utbildning OFP samt 30 år med sporadiska tillämpningar i samband med produktutveckling.

Nuvarande befattning och företag:
VD på NDT Training Center AB som utbildar respektive certifierar personer inom OFP.

Det bästa med att vara medlem i FOP:
Att få ta del och lära sig av olika företags erfarenhet och tillämpningar inom OFP samt forskningen inom området.

Vad tror jag om framtiden och oförstörande provning:
Att tillämpningarna inom OFP fortsätter att moderniseras i snabb takt. Ofta kombinerade med andra prestanda- och kvalitetsövervakningssystem. Med registrerade resultat som kan styra tillverkningsutrustningar eller kunders produkter direkt eller användas inom produktutveckling för att kalibrera beräknings-och simuleringsmodeller inför olika kvalitets- och kostnadsoptimeringar.

Favoritmetod:
Visuell kontroll. Den grundläggande och ofta viktigaste metoden. Exempelvis att med drönarapplikationer utföra indirekt optisk kontroll eller i applikationer med laserscanning göra det möjligt reducera traditionell visuell kontroll. Ofta även justera svetsparametrar fortlöpande under tillverkning i syfte att inte överskrida tillåtna acceptansgränser. Att på så sätt kunna kontrollera specifika typer av formavvikelser eller diskontinuiteter för att kvalitetssäkra konstruktioners hållfasthetsprestanda.

Bästa minne från en konferens/Temadag:
ECNDT i Göteborg där jag fick möjlighet att presentera den
2-åriga YH-utbildningen Inspektions- och provningsingenjör.

Fritidsintressen:
Huskonstruktion, mat och goda viner,  innebandy och MTB.

FOP konferens 7-8 November 2022

Temat på årets konferens är att få en mer inkluderande FOP där vi bygger från grunden med förnyelse och försöker få in fler Nivå 2or på konferensen. Vi kommer att få en mängd spännande applikationsinriktade föredrag och vi kommer att få tid för diskussioner med bas i de olika OFP-metoderna

Platsen för konferensen är NOVAPARK, Knivsta, som har en härlig SPA-avdelning och bra möjligheter för att både träna inomhus eller komma ut på en löprunda innan middagen. Det är bra kommunikationsmöjligheter från Arlanda och det ligger nära E4an.

Inbjudan till FOP konferens 2022

Varmt välkomna!

Webinar den 7 april, kl 14-16

Vårens planerade konferens flyttas till hösten

Samhällets restriktioner vad gäller covidpandemin har i stort sett släppts men många företag har fortfarande kvar reserestriktioner. Det gör att styrelsen har tagit beslut på att flytta vårens planerade konferens till i höst. Då är situationen förhoppningsvis mer stabil och vi kan resa fritt i tjänsten.

Nytt datum är 7-8 november. Vi kommer att hålla till på Nova Park Konferens i närheten av Arlanda. Reservera dagarna redan nu i din kalender.

Planeringen av konferensen pågår. Ta kontakt med någon i styrelsen om du önskar att ge ett föredrag eller ställa ut på konferensen.

Webinar den 7 april, kl 14-16

Istället för vårkonferensen arrangerar FOP ett webinar den 7 april, kl 14-16. På programmet står:

 • Scanning av betong med ultraljud – Niklas Persson, Elop
 • Ny utgåva av ISO 9712 – Ulf Krouthén, NDT Training Center
 • Penetrantprovning med pennor – Karl Ericsson, Svenska Elektrod
 • Walk through of using TFM technique for weld inspection – Gary Luckett, Olympus

Anmäl dig här till webinaret. Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till webinaret med en teamslänk för att ansluta.

Moderator på webinaret är Jens Nyberg, Dekra som sitter i FOPs styrelse.

Årsmöte 2022, 7 april, kl 19

På kvällen efter webinaret hålls FOP årsmöte med start kl 19. Även det hålls digitalt.

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Fastställande av budget för 2022
 12. Val av ledamöter till styrelsen
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor 
 17. Mötets avslutning

Anmäl dig här till årsmötet. Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till webinaret med en teamslänk för att ansluta.

Årsmötet leds av Johan Muhren, Sandvik som är ordförande i FOP.

Vårens planerade konferens flyttas till hösten

Samhällets restriktioner vad gäller covidpandemin har i stort sett släppts men många företag har fortfarande kvar reserestriktioner. Det gör att styrelsen har tagit beslut på att flytta vårens planerade konferens till i höst. Då är situationen förhoppningsvis mer stabil och vi kan resa fritt i tjänsten.

Nytt datum är 7-8 november. Vi kommer att hålla till på Nova Park Konferens i närheten av Arlanda. Reservera dagarna redan nu i din kalender.

Planeringen av konferensen pågår. Ta kontakt med någon i styrelsen om du önskar att ge ett föredrag eller ställa ut på konferensen.