Kansli FOP

Sedan slutet på 2019 har det skett en övergång av FOP kansli från CSM NDT Certification AB till NDT Training Center AB.

Den 31:a mars 2020 avslutades avtalet med CSM samt ett ca 10 års långt samarbete. Under dessa 10 år har Ida Eriksson varit den som med gäldje och energi tagit emot oss alla vid konferenser och temadagar samt varit kontakten på kansliet. Hon har sett till att det varit ordning och reda, alltid varit kontaktbar och sett oss alla.

CSM var kansli vid ECNDT 2018 där de var en viktig pusselbit för den succé vi alla fick ta del av.

Tack CSM och tack Ida Eriksson!

Då vi nu avslutar samarbetet med CSM så vill vi välkomna NDT Training Center vilka tagit över kansliet från och med 2020-04-01.

Kontaktpersson för FOP kansli är Anette Schweiz.

NDT Training Center hade uppdraget som kansli innan CSM där Anette då jobbade och var kontaktpersson.

Vi ser fram emot ett bra samarbete.

//Styrelsen

Lämna ett svar