Ny forskningsverksamhet på Chalmers

GKN Aerospace AB utvecklar nya tillverkningsteknologier baserat på fabrikation och additiv tillverkning (AM) för att åstadkomma lättare och mer kostnadseffektiva produkter.  Lättare material, nya innovativa fabrikationslösningar och tillverkningsprocesser som AM ställer nya krav på säkerställande av komponentkvalité och säkerhetsmarginaler.

GKN Aerospace AB och Chalmers startar ett gemensamt projekt i januari 2018 med rubriceringen ”Adaptiv oförstörande provning vid additiv tillverkning” som syftar till att svara mot dessa behov genom att tillämpa matematisk modellering av ultraljud. Projektet på drygt 10 MSEK under 2,5 år finansieras av nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP 7) och GKN Aerospace AB. Förutom optimering av Phased Array teknik i kombination med olika typer av tillverkningsdefekter som potentiellt kan förekomma vid additiv tillverkning, kommer också en matematisk modell att användas som kopplar ultraljudsparametrar med relevanta materialegenskaper för att skapa en empirisk modell av korrelationen mellan ultraljudsparametrar och materialegenskaper.

Med metodiken som utvecklas inom projektet där kvalitativ information samlas in under AM tillverkning, kommer en databas dynamiskt att byggas upp som i förlängningen möjliggör feedback i processen. Möjliga tillämpningar av den utvecklade metoden är inte begränsade till enbart kvalitetsbedömning av komponenter tillverkade med hjälp av AM utan kan också tillämpas på t.ex. gjutna komponenter.

För mer information kontakta:

Håkan  Wirdelius, Chalmers  hakan.wirdelius@chalmers.se) eller
Per Henrikson, GKN (per.henrikson@gknaerospace.com).

Lämna ett svar