Kommitté för FOP Konferenser

FOP har startat en kommitté som skall arbeta för konferenser och Temadagar med syfte att säkerställande att en konferens (ca 2 dagar) hålls årligen på våren för att medlemmarna ska få till sig ny teknik, nya produkter samt träffas för erfarenhetsutbyte. Man arbetar även för att Varannat år planeras en temadag (ca 1 dag) där medlemmarna får möjlighet att få till sig ny teknik, delade erfarenheter och sudiebesök samt delta i paneldiskussioner. http://www.ndtsweden.com/kommittteer/

Lämna ett svar