Ny utgåva av SS-EN ISO 9712

Den nu gällande standarden för kvalificering och examinering av OFP-personal, SS-EN ISO 9712:2012, kommer inom kort att ersättas av en reviderad utgåva. Den nya revisionen, SS-EN ISO 9712:2021, förväntas bli publicerad i mitten av november 2021. Målsättningen är då att den utkommer som svensk översättning direkt.


En noterbar skillnad i den nya utgåvan är att certifikatsinnehavare och arbetsgivare i framtiden behöver dokumentera sina ofp aktiviteter för verifikation för certifikatets giltighet. Aktiviteten för praktisk utövning av metoden mäts i dagar. Vid certifikatets 5-års förlängning ska dessa sk meritpoäng uppvisas för att utöka giltigheten för ytterligare 5 år. Om krav för meritpoäng ej kan uppvisas, eller bli godkända, kan en examinering genom prov genomföras för 5-års förlängningen.


Mer precisa krav gäller även för att uppfylla kravet på ”industriell erfarenhet” inför certifieringen då det nu även här anges med dagar och dessutom säger att en dag ska vara 7 timmars arbete.


Nya krav för examineringarnas genomförande gäller bl a för antal objekt för praktiska delen, antal frågor vid skriftliga prov samt tider för proven.
Krav på syntest liknar den nuvarande utgåvan i stort med den skillnaden att den som alternativ medger att för test av närseende anger en annan standard (ISO 18490). Jaegertestet kan med andra ord fortfarande tillämpas. Vidare förtydligas krav på vem som får göra testet (optiker, ögonläkare, sjuksköterska eller en person som kvalificerats för uppgiften och blivit accepterad av en nivå 3 person).

Lämna ett svar