Årsmöte 2021

Hej Alla medlemmar,

Den 22 April kl. 19:00 – 21:00 ämnar FOP årsmöte äga rum.

Då vi på grund av fortsatt rådande omständigheter i världen så valde styrelsen att utföra en digitala konferens 2021 vilket innebär att årsmötet behöver ske digitalt.

Anmälning till årsmöte sker via http://www.ndtsweden.com/kalendarium/

Efter anmälan är utförd så erhåller ni en kallelse till mötet med länk bifogad.

Jag, Johan Muhrén, kommer sitta i en lokal i på Sandvik AB i Sandviken och hoppas ni kan delta från era arbetsplatser, hem eller var ni nu befinner er i världen vid tiden för årsmötet.

De av er som har appen TEAMS installerad och använder den via jobbet kan delta i mötet via länk i möteskallelsen. För er som inte använder TEAMS i vardagen så går det att delta via en vanlig webbläsare via samma länk. Gå gärna in lite tidigare än mötes starttid för att säkerställa att ni får tekniken att fungera.

Vid röstning så kommer det ske via chatt vid det digitala Teamsmötet.

Vid eventuella frågor ni önskar ställa så välj ”raise yor hand” eller skriv dem i chatten.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Mötets utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Fastställande av budget för 2020/2021
 12. Val av ledamöter till styrelsen
 13. Val av suppleanter til styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorsuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor 
 17. Mötets avslutning

//

Styrelsen

Lämna ett svar