Vill du jobba på SQC

Verksamhetsansvarig Kvalificering – SQC

Är du intresserad av ett utvecklande och engagerande arbete med fokus på kvalitetssäkring av avancerad oförstörande provning (OFP) inom kärnkraft– då är detta något för dig!Din roll som verksamhetsansvarig för Kvalificering
Som ansvarig för verksamhet Kvalificering kommer du att:

  • Styra, leda, planera, följa upp samt utveckla verksamheten,
  • Ansvara för kompetens avseende kvalificering och OFP behörighet,
  • Kvalitetssäkra verksamheten så att ställda krav uppfylls samt att integritet, oberoende och opartiskhet upprätthålls,
  • Bevaka och följa utvecklingen i omvärlden inom området,
  • Vara projektledare samt delta i uppdrag.

Vår huvuduppgift är att kvalificera OFP-system för svensk kärnkraft. Utöver kvalificeringsuppdragen genomför vi även rådgivning, utvecklingsuppdrag och andra uppdrag åt olika intressenter samt medverkar i olika forum och projekt för att alltid ligga i framkant kunskapsmässigt gällande OFP. Vi har eget laboratorium med avancerade OFP-instrument samt manipulatorer där vi bland annat genomför så kallade ”fingerprint” av de testblock som används vid kvalificering.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 4 oktober 2020. Vänligen ange om din ansökan avser Täby eller Närområde Kärnkraftverk – RAB/OKG/FKA.
Ansök här

OFP-handläggare på SQC

Är du intresserad av ett utvecklande och engagerande arbete med fokus på kvalitetssäkring av oförstörande provning (OFP) inom kärnkraft – då är detta något för dig!Din roll som OFP-handläggare

  Du kommer att genomföra kvalificeringsuppdrag och efter hand driva projekt åt våra kunder både inom och utanför Sverige. Vår bas är att kvalificera system för oförstörande provning för svensk kärnkraft. Vi driver i allt ökande omfattning även utvecklingsprojekt åt olika intressenter samt medverkar i olika forum och projekt för att alltid ligga i framkant kunskapsmässigt gällande OFP.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast den 4 oktober 2020. Vänligen ange om din ansökan avser Täby eller Närområde Kärnkraftverk – RAB/OKG/FKA
Ansök härLämna ett svar