Forskningsgrupp inom OFP

En forskningsgrupp inom oförstörande provning har nu etablerats på Högskolan Väst (HV). Detta har möjliggjorts genom att den tidigare verksamheten på Chalmers inom tillämpad matematisk modellering och återkommande provning som Prof. Håkan Wirdelius byggt upp under närmare 20 år, flyttat sin verksamhet till HV.  Denna verksamhet kommer komplettera den befintliga OFP forskning som profilerat sig inom kvalitetssäkring och tillverkningskontroll avseende additiv tillverkning och konventionell industri.

Vid årsskiftet består gruppen av tre seniora forskare (Håkan Wirdelius, Erik Lindgren, Oskar Tofeldt) med två doktorander profilerade inom ultraljud/additiv tillverkning och två doktorander vars forskning adresserar tillämpad matematisk modellering av ultraljud, finansierat av strålskyddsmyndigheten (SSM).
Under våren 2022 planeras ytterligare förstärkning i form av en anställning av en adjungerad lektor ifrån industrin (Anders Rosell).

Under våren har en investering av ett industriellt röntgentomografisystem säkerställts och upphandlats av Erik Lindgren på Högskolan Väst tillsammans med Innovatum och GKN. Utrustningen utgör en unik kombination av ett högupplöst 180 kV nanoCT® alternativ och en kraftfull 240 kV mikrofokuskälla tillsammans med högdynamisk detektorteknik för snabbt volymmetrisk CT rekonstruktion (phoenix v|tome|x s CT 3D Metrology X-ray Scanner | Inspection & NDT (bakerhughesds.com)).
Detta kommer möjliggöra forskning och utveckling både inom materialvetenskap såväl som inom oförstörande provning.

Detektionskapaciteten spänner från några enskilda µm beroende av kombination (detektor/källa), godstjocklek och materialets densitet.

Utrustningen har i dagarna levererats till PTC med tillhörande SAT (Site Acceptance Test) och utbildning av personal vad gäller hårdvaran och mjukvara kommer ske under december månad.

Länk till doktorandtjänsten på Högskolan Väst: PhD studentship in Production Technology – Ultrasonic non-destructive material characterization in anisotropic welds (varbi.com)

Kontaktperson

Håkan Wirdelius
Tel. 0701039936
Mail hakan.wirdelius@hv.se

Lämna ett svar