”Framtidens Vikingar”

“FOPs Temadag under våren handlar om Industri 4.0 och en intressant artikel inom ämnet publicerades av Vattenfall under hösten. Artikeln beskriver provningarna av reaktortryckkärlet(RPV) vid årets revision som utfördes med olika robottekniker. Att utföra provningar i ett kärnkraftverk kan vara en tuff uppgift. Att utföra provningar på ett reaktortryckkärl är ännu mer utmanande. Att utföra en fullständig RPV-inspektion, med tre parallella robotar på kort tid ställer väldigt höga krav på kvalité, precision och säkerhet. Läs mer i länken nedan.”

https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2020/vikingarobotar-kontrollerar-reaktortanken-i-ringhals-4

Lämna ett svar