Håkan Wirdelius – Professor i NDT

hakan_wirdelius.jpg

Håkan Wirdelius, verksam vid Chalmers tekniska högskola blev den i juni 2015 befordrad till biträdande professor inom avancerad oförstörande provning.

Håkan har under många år bedrivit forskning inom modellering av framförallt ultraljud men även inom el-induktiv teknik och radiografering.

Håkan är verksam inom styrelsen för Föreningen för oförstörande provning som suppleant och drivande i det tekniska arbete med den europeiska OFP konferensen, ECNDT, som kommer att hållas i Göteborg 2018.

FOP gratulerar Håkan till sin professur!

FOP’s Vårkonferens 10-12 april 2016


FOP’s vårkonferensen 2016 hölls på Johannesbergs Slott i Uppland.

Här finner du presentationerna från vårkonferensen.

Dag 1: 11 april 2015

Konferensen inleds. Peter Merck, Orförande FOP

Kärnkraft i framtiden. Pär Blombergsson, Forsmarks Kraftgrupp

OFP-utmaningar i PED. Mats Bergman, Inspecta Sweden AB

Petrorobot – utveckling av robotiserad provning av tryckkärl. Barend van den Bos, Dekra Industrial

Standardiseringsarbete inom OFP. Sanna Edlund, SIS/TK 125

Avanserade fiberoptiska sensorarrayer. Martin Åberg, Proximion

Dag 2: 12 april 2015

Projekt Comrad. Lars Hammar, Chalmers

Tubprovning, Sven Svensson, Force Technology

Provningar på Moderatortankstativ, Åke Jonsson, OKG

Oförstörande materialkarakterisering med hjälp av ultraljud. Håkan Wirdelius, Chalmers

 


Ladda hem inbjudan här >