Temadagar / Nivå 3 – möte

Välkommen till FOP:s temadagar 9-10/11 2016 
Chalmers Tekniska Högskola och Föreningen för Oförstörande Provning hälsar alla välkomna till Göteborg och två dagar med föredrag och diskussioner kring temat ”Ny teknik”. Fokus detta tillfälle blir varför ny teknik inte införs snabbare inom svensk konventionella industrin. Svensk tillverkningsindustri kommer tappa i konkurrenskraft om kvalitetssäkringen och möjligheten till processtyrning uteblir till följd av detta fenomen. 

Klicka här för inbjudan 

Klicka här för att hitta till Chalmers

Fill out my online form.